Toolbox of SW modules

SW toolbox composed of sub-modules for the computation and optimization in monitoring and control systems

Annotation. The software toolbox composed of sub-modules for the computation and optimization in monitoring and control systems in steel industry includes both stand alone programs and user-defined functions (procedures). This toolbox consists of four sub-modules. The first sub-module is the stand-alone program implemented in C++ that provides the computation of steel plate cooling. The second sub-module is the stand-alone program implemented in C# that provides the recalculation of the measured hot steel plate length to the plate length at normal temperature. The third sub-module is the stand-alone program implemented in C# that provides the hot strip mill parametrization. The last sub-module is dedicated to determining viewing factors in industrial furnaces. Finally, the software toolbox includes also routines for design and implementation of advanced algorithms at the first (PLC) level of monitoring and control systems.

Anotace. Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení zahrnuje jak samostatně běžící programy tak uživatelsky definované funkce (podprogramy). Tato knihovna se skládá z následujících čtyř softwarových sub-modulů:

1.) SW aplikace pro modelování chladnutí ocelových plechů a pásů
2.) SW aplikace pro přepočet délky vývalku za tepla na délku za studena s vyhodnocením relativní chyby odhadu
3.) SW aplikace pro parametrizaci válcovací tratě
4.) SW modul pro výpočet distribuce intenzity záření v pecních technologiích hutního průmyslu.

Knihovna dále obsahuje SW rutiny pro návrh a implementaci výpočetních operací a řídicích algoritmů. Tyto rutiny jsou uživatelsky definovanými funkcemi (podprogramy), které jsou naprogramovány podle normy IEC 61131-3 pro implementaci v první PLC vrstvě řídicího systému.

Ad 1) Jedná se o sub-modul se samostatně běžícím programem, který je implementován v C++.

Ad 2) Jedná se o sub-modul se samostatně běžícím programem, který je implementován v C#.

Ad 3) Jedná se o sub-modul se samostatně běžícím programem, který je implementován v C#. Program je vhodný k optimalizaci válcovacího plánu (Set-Upu).

Ad 4) Jedná se o sub-modul složený ze dvou podprogramů, které jsou implementovány v C# a v jazyce R.

 

 

Download section:

Toolbox‡ Sub-module for steel plate cooling Sub-module for recalculation of the measured hot steel plate length to the plate length at normal temperature Sub-module for hot strip mill parameterization Sub-module for determining viewing factors in industrial furnaces
Version 1.0 1.0 1.0 1.0
Date 28.3.2014 28.3.2014 28.3.2014 28.3.2014
Archive* zip zip zip zip

‡Toolbox includes routines of advanced algorithms for the implementation in PLC.
*Help documentations are included in the archives.

This work was supported by the Technology Agency of the Czech Republic under the Competence Centre Programme, Project TE01020197 “Centre for Applied Cybernetics 3”.

LOGO

Comments are closed.